Posts

Showing posts from January, 2016

Yesus Dalam Pandangan Islam bag 2

Image
Pandangan Islam mengenai Ketuhanan Isa Putra Maryam (Yesus)

Islam sangat tegas dan jelas dalam masalah ketuhanan. Di dalam Islam , Tuhan itu Esa, Tunggal. Tuhan tidak memiliki partner / sekutu dalam ketuhanan- Nya. Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Segala bentuk peribadahan hanya boleh dan layak ditujukan kepada Tuhan saja, tanpa sekutu.

Inilah pesan yang dibawa oleh semua utusan Tuhan, semua Nabi termasuk Nabi Isa (Yesus). Dalam Islam, Nabi Isa tidak pernah mengklaim bahwa dalam dirinya ada unsur Ketuhanan, tidak pula Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya agar melakukan penyembahan kepadanya.

Melanjutkan Yesus dalam Pandangan Islam bag-1.
Dalam Islam, Nabi Isa juga tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah 'anak' Allah, atau salah satu dari tiga unsur ketuhanan.

Akan tetapi Nabi Isa menyatakan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang menerima wahyu dan diutus kepada bangsa Yahudi agar mereka kembali kepada agama yang benar dan untuk beribadah hanya kepada …