Posts

Showing posts from May, 2016

Islam Menindas Kaum Wanita Bag-2 ( Hak Isteri atas Suami)

Musuh - musuh Islam tidak henti - hentinya menyerang ajaran agama Islam dengan beragam tuduhan.

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (QS. At-Taubah [9] :32)

 Salah satunya adalah tuduhan bahwa Islam adalah agama diskriminatif terhadap kaum wanita. Apakah benar demikian? Sebagai kelanjutan dari artikel kami terdahulu Islam Menindas Kaum Wanita , kali ini kami akan membuktikan keindahan ajaran Islam khususnya tentang bagaimana Islam memuliakan kaum wanita dengan memberi hak - haknya sebagai seorang isteri yang wajib ditunaikan oleh suaminya."Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf" (QS Al Baqarah : 228)

Ini merupakan kaidah yang menyeluruh bahwa perempuan itu setara dengan laki - laki pada semua hak, kecuali pada satu perkara yang difirmankan oleh Allah :

"Akan teta…