Cara Masuk Islam

cara masuk Islam
Sebelum anda memeluk Islam dan ingin mengetahui cara masuk Islam, tentu anda setidaknya telah mengenal secara garis besar apa itu Islam, sehingga anda tertarik dan memutuskan untuk masuk Islam. Kami harap anda tidak masuk Islam hanya karena akan menikah dengan pasangan muslim atau hal - hal yang bersifat keduniaan lainnya. Jika anda masuk Islam karena benar- benar mencari kebenaran yang sesungguhnya, maka kami ucapkan selamat... Alhamdulillah.

Islam bukanlah ajaran baru. akan tetapi ia adalah kelanjutan dari pesan tauhid para nabi sejak Nabi Adam manusia pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa (Yesus) 'alaihimussalam. Pesan tauhid itu adalah pesan ajakan untuk menunggalkan peribadatan hanya kepada Tuhan/Allah , dan meninggalkan sesembahan-sesembahan lainnya. Tiada yang berhak disembah selain Allah.

Sebelum melanjutkan ke cara masuk Islam, ada  baiknya kita sedikit mengulas apa itu Islam. Secara garis besar Islam adalah :

1. Berserah diri kepada Allah dengan cara hanya beribadah kepada-Nya dan tidak kepada selain-Nya.
Artinya kita benar-benar melakukan peribadatan dan segala bentuk penghambaan hanya kepada Allah.
“Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (Qs. Al Ikhlas [112]: 1-4)


2. Menundukkan ketaatan
Artinya, seorang muslim menundukkan segala bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya.

3 . Berlepas diri dari syirik dan pelakunya
Jika seseorang berserah diri hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain, maka ia akan berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah dan pelakunya. Karena sungguh sia-sialah seluruh amalan seorang muslim jika ia melakukan peribadatan kepada selain Allah.

Jika seseorang ingin memeluk Islam maka ia harus melakukan tata cara masuk Islam sebagai berikut :

1. Mengucapkan kalimat syahadat,
'asy hadu  an laa ilaaha  illallah   wa asy hadu  anna muhammadan  rasulullah"
(aku barsaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan Allah).
Dengarkan cara pengucapannya di video berikut : https://www.youtube.com/watch?v=ZHHV7KrtxxA .
 Selamat, sekarang anda menjadi seorang muslim.
anda juga boleh membaca: ,Arti bacaan syahadat

Hendaknya ada 2 orang muslim yang menyaksikan anda membaca syahadat. Fungsinya sebagai saksi dari kaum muslimin bahwa anda telah masuk Islam, sehingga anda memiliki hak - hak sebagai seorang muslim . 2 orang saksi ini tidak harus tokoh agama, kyai, atau ustadz, tetapi asal mereka muslim saja.

2. Setelah itu dianjurkan baginya untuk melakukan mandi besar.
Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk masuk Islam. Kemudian beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. (HR. Abu Daud 355 – shahih)
 Baca Tata Cara Mandi Besar.

3. Hendaknya ia segera mempelajari hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Klik di sini

Silahkan membaca artikel-artikel kami, atau dari sumber-sumbar lainnya, mudah-mudahan bisa membantu.


Mencatatkan Kepindahan Agama Secara Resmi
Jika anda ingin mencatatkan secara resmi kepindahan agama anda menjadi muslim, sehingga di KTP anda, agama anda tertulis Muslim, maka silahkan datang ke Kantor KUA terdekat, membaca kalimat syahadat di sana, membuat Surat Pernyataan masuk Islam bermaterai, dan membawa dokumen berikut :

  1. Foto kopi KTP dan KK 3 lembar
  2. Pas Foto berwarna 3 x 4 3 lembar
  3. Dua orang saksi beragama Islam

Comments

Popular posts from this blog

Tatacara Shalat Wajib 5 Waktu untuk Pemula Dilengkapi Gambar

Menentukan Tibanya Waktu Shalat Tanpa Jam dan Jadwal

Bagaimana Seorang Mualaf Memperdalam Ilmu Agamanya

9 Amalan Yang Harus Dibiasakan Seorang Mualaf

4 Alasan Mengapa Seseorang Masuk Islam